Home / Hải sản sống / HỒ HẢI SẢN – Có gì mới? 🦀 🦑 🐙 🦐 🐠 🐟 🐳

HỒ HẢI SẢN – Có gì mới? 🦀 🦑 🐙 🦐 🐠 🐟 🐳

🏖 Hải sản đang vào mùa, xóm nhỏ làm lại bể gom nhiều loại hải sản để phục vụ thực khách gần xa.
🏖 Cùng út nhỏ điểm qua dàn hồ và các loại hải sản mới nhé.
🌊 477-479 Lê Trọng Tấn, Tân Phú [0903.022.799] #xomchai #hohaisan #muahe

About adminxc